Kinderkerstfeest.

Afgelopen zondag 16 december hebben wij meegewerkt aan het kinderkerstfeest,
verkleed als herders en Jozef en Maria ( zie foto’s ).
Het was een leuke dienst.
Dit was ons laatste optreden van dit jaar.
20 januari treden we weer op in een bevestigingsdienst ( zie agenda ).
Wij wensen iedereen een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Gert.
Bandleider Sjema.